Sponzori

Tijekom trajanja Stručnog skupa biti će omogućeno više vrsta sponzorskih opcija, a Sponzorsku obavijest možete preuzeti ovdje:

Za više informacija o sponzorskim opcijama, registraciji i plaćanju ljubazno molimo da se obratite
gđi. Aniti Farkaš Marin, na e- mail adresu tajnik@hdft.hr, tel: +385 99 228 5906.

Uplata se može izvršiti po ispostavljenoj ponudi ili računu na IBAN-HR3423600001101240952